Wat doen bij overlijden?

Als u met een overlijden wordt geconfronteerd, willen we u in de eerste plaats onze deelneming betuigen.

U kunt 7 dagen op 7, 24 uur op 24 contact met ons opnemen op

02 521 35 65.

Hieronder vindt u enkele tips en stappen die u moet ondernemen, onmiddellijk na het overlijden van een dierbare.

Een overlijden thuis

Stappen die u moet ondernemen als iemand thuis overlijdt :

  • Geneesheer verwittigen zodat die het overlijden kan komen vaststellen
  • Als u het overlijden verdacht vindt, verwittig dan de politie
  • Bel ons op 02/521.35.65
Overlijden buiten de woonplaats

Bij een overlijden buiten de woonplaats kunt u een beroep doen op de begrafenisonderneming van uw keuze.

Niemand, geen enkele instelling, persoon of overheid kan beletten dat u zelf een begrafenisonderneming kiest.

Als het overlijden op de openbare weg plaatsgrijpt, dan kan de politie een begrafenisondernemer vragen om het stoffelijke overschot naar het gemeentelijke lijkenhuis of naar een privé-funerarium over te brengen.

Vermits deze ondernemer op vraag van een openbare dienst is opgetreden, zal hij zijn factuur ook aan deze dienst bezorgen.

In dit geval hoeft u dus niets te betalen, tenzij u zelf om deze dienstverlening heeft gevraagd. Onderteken geen enkel document voordat u hierover met uw zelf gekozen begrafenisondernemer heeft overlegd.

Het makkelijkst is dat u contact opneemt met uw begrafenisondernemer. Die zal het nodige doen om het lichaam naar de door u gewenste plek over te brengen.